За нас

Строителна компания ЛЕСО ИНВЕСТ

prize1

ЛЕСО ИНВЕСТ ООД е водеща компания, специализирана в областта на строителството на промишлени и граждански обекти и ремонт на сгради и съоръжения.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

 • Първа група – строежи от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения -  от първа до пета категория.
 • Трета група – строежи от енергийната инфраструктура от първа до трета категория.
 • Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда -  строежи от втора до четвърта категория.
 • Пета група – отделни видове СМР, съгласно НКИД.

"ЛЕСО ИНВЕСТ" ООД притежава:

 • Сертификат за качество съгласно изискванията на  международния стандарт ISO 9001:2015
 • Сертификат за Управление на Здравето и Безопасността при Работа ISO 45001:2018
 • Сертификат за Система за Управление на Околната   среда ISO 14001:2015

Фирмата се представлява от Христо Иванов Михалев.

С дългогодишния си опит и традиции на пазара дружеството е изпълнител на значителен брой обекти в рамките на и извън България.

ЛЕСО ИНВЕСТ ООД  разполага с над 100 членен екип от професионалисти, включващ инженери, администрация, технически ръководители, строителни работници и специалисти, концентрирани в областта на строителството и ремонтната дейност. Периодичните курсове за квалификация и преквалификация на работниците и служителите спомагат за бъдещото успешно развитие на дружеството и  повишаване качеството и стандартите на строителната дейност.

Награди:

 • Голямата награда в годишната класация на КСБ ОП – Стара Загора "СТРОИТЕЛ НА ГОДИНАТА за 2020 година"
 • Грамота – "Строител на годината" за 2019 г. - Раздел Строежи I група в годишната класация на КСБ ОП - Стара Загора
 • Грамота – "Строител на годината" за 2018 г. - Раздел Строежи I група в годишната класация на КСБ ОП - Стара Загора.
 • Голямата награда в годишната класация на КСБ ОП – Стара Загора "СТРОИТЕЛ НА ГОДИНАТА за 2017 година".
 • Грамота за "Строител на годината" за 2015 г. в годишната класация на КСБ ОП – Стара Загора, раздел строежи I-ва група.
 • Голямата награда в годишната класация на КСБ ОП – Стара Загора "СТРОИТЕЛ НА ГОДИНАТА за 2014 година".
 • Грамота за "Строител на годината" за 2013 г. в годишната класация на КСБ ОП – Стара Загора, раздел строежи I-ва група.
 • Участие в "Сграда на годината" за 2010 г.
 • Златен приз "Строител на годината" за 2008 г. за България в годишната класация на ОП на КСБ – Ст.Загора, раздел строежи II-ра категория;
 • Бронзов приз в конкурса за най-добра строителна практика в категория средни фирми за 2006 год., признание за високото качество, надеждност и безаварийност в неговата работа;

 Leso invest Prilojenie 1

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.