Обекти

Изпълнени обекти

2021 г.

 • Жилищна сграда на ул. „Николай Лилиев" №6 – вход Б, гр. Стара Загора /до пивоварна Загорка/, в процес на строителство 
 • Жилищна сграда на ул. „Николай Лилиев" №6 – вход А, гр. Стара Загора /до пивоварна Загорка/ - 2019-2022 г.

2020 г.

2019 г.

 • Жилищна сграда с ОСД и гаражи в УПИ II общ., кв. 656а, гр. Стара Загора“ /над пивоварна Загорка/

Възложител: „Лесо Инвест” ООД
Период на изпълнение: 12.2019-12.2021 г

 • Шоурум за автомобили и офис сграда със склад за резервни части в УПИ 5097а, кв.455в, гр. Стара Загора

Възложител: "АВТОХИТ 2000“ ООД, гр. Стара Загора
Период на изпълнение: 09.2019-08.2020 г

 • Инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан - бутан, фундаменти, обваловка и вертикална планировка в Петролна база ЗАРА, поземлен имот с идентификатор 68850.523.87 в град Стара Загора кв. Индустриален, ул. Индустриална №61” в гр. Стара Загора.

Възложител: „ЗАРА-ГАЗ” ООД
Период на изпълнение: 07.2019-05.2020 г.

 

2018 г.

 • ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОСД И ГАРАЖИ в УПИ № І-ОДО, кв. 109а по плана на гр. Стара Загора, административен адрес: ул. "Антон Марчин" 29, гр. Стара Загора

Възложител: „Лесо Инвест” ООД
Период на изпълнение: 01.2018-12.2019 г.

 • Център за гуми "ДИАНА", навес и ограда в УПИ IХ-709, кв.7А Индустриален, гр.Стара Загора

Възложител: „"ДИАНА" ООД
Период на изпълнение: 02.2018-12.2018 г.

 

2017 г.

 • РАЗШИРЕНИЕ НА УЧАСТЪК ФЕРМЕНТАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ЗАГОРКА”АД

Възложител: "ЗАГОРКА” АД
Период на изпълнение: 01.2017-01.2018 г.

 • "Силозно стопанство" на Бултера ООД, с. Васил Левски, Община Опан

Възложител: "Бултера“ ООД
Период на изпълнение: 02.2017-10.2017 г.

 • Складова база на „Печатница 2М” в УПИ IX 5327,5327 б, кв. 19а гр. Стара Загора , бул. „Патриарх Евтимий” № 19д

Възложител: „Печатница 2М”
Период на изпълнение: 10.2017-03.2018 г.

 • Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.8

Възложител: Община Кърджали
Период на изпълнение: 04.2017-12.2017 г.

 • Склад за готова продукция на "ДИОНИ" ООД в ПИ 109003, местност "Ай бунар", земл. на с. Пряпорец, Oбщина Стара Загора

Възложител: „Чахов“ ООД
Период на изпълнение: 10.2017-04.2018 г.

 

2016 г.

 • Жилищна сграда и гаражи и плътна ограда – етапно в УПИ Iодо , кв. 109а по плана на гр. Стара Загора, административен адрес: вх. Б - ул. „Българско опълчение” N 8

Възложител: „Лесо Инвест” ООД
Период на изпълнение: 04.2016-10.2018 г.

 • Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора“ за обособена позиция № 2: Жилищна сграда гр. Стара Загора, ул. „Боруйград” № 58 и вх. № 58А

Възложител: „Саварона” ООД
Период на изпълнение: 08.2016-11.2016 г.

 • „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Стара Загора“ за обособена позиция № 5, Жилищна сграда гр.Стара Загора, ул. Христо Ботев 151, , вх.“0“, „А“, „Б“, В“, „Г“, „Д“

Възложител: Община Стара Загора
Период на изпълнение: 09.2016-07.2017 г.

Възложител: „Печатница 2М”
Период на изпълнение: 08.2013-04.2016 г.

Възложител: „Брикел” ЕАД
Период на изпълнение: 02.2015 г. - 12.2015 г.

Възложител: „Лесо Инвест” ООД
Период на изпълнение: 02.2015 г. - 12.2016 г.

Възложител: „ЕТ "ИНСАЙТ-К. Христова Илия Христов"
Период на изпълнение: 09.2015 г. - 05.2016 г.

Възложител: „Печатница 2М” ООД
Период на изпълнение: 03.2015 г. - 12.2015 г.

Възложител: Община Стара Загора
Период на изпълнение: 07.2015 г. - 10.2015 г.

Възложител: „КЕМПЕС НБ” ЕООД
Период на изпълнение: 01.2015 г. - 05.2016 г.

Възложител: „Винорама” ЕООД
Период на изпълнение: 07.2015-12.2015 г.

Възложител: „УЛТРА ПРЕЦИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД
Период на изпълнение: 02.2013 г. - 06.2016 г.

2015 г.

 • Преустройство и пристройка на складове за готова продукция - ЗАГОРКА

Възложител: "ЗАГОРКА” АД
Период на изпълнение: 12.2015-08.2016 г.

 • Хотел с ресторант и пералня в УПИ - I-409. КВ 49, с. Могилово, Община Чирпан

Възложител: "Винорама” АД
Период на изпълнение: 02.2016-12.2017 г.

 

2014 г.

Възложител: “Мидас Груп” ООД
Период на изпълнение: 07.2014 г. - 10.2015 г.

Възложител: „ЕТ "ЕТ "ИНСАЙТ-К. Христова Илия Христов"
Период на изпълнение: 03.2014 г.– 07.2014 г.

 

2013г.

Възложител: "ИЗОЛИНВЕСТ" ООД
Период на изпълнение: 04.2012 - 12.2013 г.

Възложител: „Мидалидаре Винеярдс” ЕООД
Период на изпълнение: 06.2013 - 02.2014 г.

Възложител: Старозагорска митрополия
Период на изпълнение: 05.2013 - 12.2014 г.

Възложител: „Лесо Инвест” ООД
Период на изпълнение: 2011 г. - 09.2014 г.

Възложител: „Винорама” ЕООД/
Период на изпълнение:  01.2012 г.– 09.2014 г.

 • Жилищна сграда с ОСД и гаражи, ул. "Железни врата" № 42, гр. Стара Загора

Възложител: Лесо Инвест
Период на изпълнение: 08.2011 - 11.2013 г.

 • Преустройство на съществуваща сграда в магазин за промишлени стоки кв. „Индустриален” гр. Стара Загора

Възложител: „Оптиком” ООД
Период на изпълнение: 04.2011 г. –  11.2011 г.

Възложител: Лесо Инвест
Период на изпълнение: 2009 -  04.2012 г.

 • Ремонт на ДДЛРГ "Теофано Попова", гр. Стара Загора

Възложител: Община Стара Загора
Период на изпълнение: 09.2011 - 12.2011 г.

 • Разширение V на обект "Булсафил", с. Скутаре

Възложител: "Чахов" ООД
Период на изпълнение: 04.2011 - 12.2011 г.

Възложител: Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг, София
Период на изпълнение: 2009 г. - 04.2012 г.

 • Ремонт на лекарски кабинет

Възложител: СНЦ „Здраве и морал”
Период на изпълнение: 04.2011 г.

Възложител: ОД на МВР, гр. Стара Загора
Период на изпълнение: 02.2009 г. – 12.2010 г.

Възложител: „Пи Ес Ай”АД
Период на изпълнение: 2009 г. - 2010 г.

Възложител: „Лесо Инвест” ООД
Период на изпълнение: 2007 г. - 2010 г.

Възложител: „ЕВН България Електроразпределение” АД, 
Период на изпълнение: 12.2009 г.

Период на изпълнение: 05-09.2010 г.

Възложител: „Логистик БГ”
Период на изпълнение: 05.2008 г. – 05.2009 г.

 • Метално хале, гр. Стара Загора

Възложител: Строителни ситеми „АБО” ООД
Период на изпълнение: 2008 г.

 • Жилищна сграда с ОСД и гаражи в УПИ VI 6002, кв. 522, гр. Стара Загора

Възложител: „Билд Инвест”
Период на изпълнение: 2008 г.

Възложител: „Лесо Инвест”  ООД
Период на изпълнение: 2007 г. - 2008 г.

 • Изграждане корпус на фирма „Градус-1”

Възложител: „Чахов” ООД
Период на изпълнение: 05.01.2007 г. – 07.2007 г.

 • Производствено хале – с. Змеево

Възложител: ЕТ „Тони –Атанас Демирев”
Период на изпълнение: 2007 г

Възложител: „Ниаком” ООД
Период на изпълнение: 2007 г.

Възложител: „Чахов” ООД
Период на изпълнение: 2007 г.

 • Изграждане на бензиностанция с две колонки, козирка, обслужваща сграда и заведение за бързо хранене  в землището на с. Хрищене

Възложител: „Булмиг” ООД
Период на изпълнение: 2006 г.

Възложител: Иван Ангелов
Период на изпълнение: 2006-2007 г.

 • Склад за хигиенни материали и консервирани храни, кв. „Индустриален”, по плана на гр. Стара Загора

Възложител: „Пробег – 97” ЕООД
Период на изпълнение: 2006 г.

Възложител: „Ремотекс –Раднево”  ЕАД
Период на изпълнение: 20.07.2006 г. – 09.2006 г.

 • Търговски комплекс „Практис” и подземен правоъгълен резервоар - гр. Стара Загора

Възложител: „Мегадом” ООД
Период на изпълнение: 18.08.2006 – 08.2007 г.

 • Производствена сграда, кв. 41, „Голеш”, гр. Ст. Загора

Възложител: „Шоко Тим”  ООД
Период на изпълнение: 30.11.2006 г. – 10.2007 г.

Възложител: „Лесо Инвест”  ООД
Период на изпълнение: 13.10.2006 г. – 10.2008 г.

Възложител: "Лесо Инвест" ООД
Период на изпълнение: 2005 г. - 2006 г.

 • Жилищна сграда с ОСД и гаражи, ул. "Сава Силов" 70, гр. Стара Загора

Възложител: "Лесо Инвест" ООД
Период на изпълнение: 2001 г. - 2002 г.

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.