Строителна компания Лесо

Промишлено и гражданско строителство

високо
строителство

енергийна
инфраструктура

устройствена
инфраструктура

отделни
видове СМР

ЛЕСО ИНВЕСТ ООД е водеща компания, специализирана в областта на строителството на промишлени и граждански обекти.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

Първа група – строежи от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения -  от първа до пета категория.

Трета група – строежи от енергийната инфраструктура от първа до трета категория.

Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда -  строежи от втора до четвърта категория.

Пета група – отделни видове СМР, съгласно НКИД.

30 години промишлено и гражданско строителство!

С дългогодишния си опит и традиции на пазара дружеството е изпълнител на значителен брой обекти в рамките на и извън България.

 

 

 

 

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.