Сертификати

Висшето ръководство създава и поддържа политика, която е подходяща и приложима за целите, контекста, включително естеството, мащаба и въздействията върху околната среда, за естеството и големината на рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа на организацията и е в подкрепа на нейната стратегическа насоченост за качествено изпълнение на услугите.

Политиката осигурява рамка за създаване на целите по качеството, околна среда и здраве и безопасност при работа и включва ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания, изискванията за опазване на околната среда и предотвратяване на наранявания и заболявания за изпълнение на изискванията и за постоянно подобряване на интегрираната система за управление.

Политиката е документирана, внедрена и поддържана, съобщена е на всички нива в организацията, с цел осъзнаване на своите задължения, на разположение на заинтересованите страни и се преглежда периодично за осигуряване на адекватност.

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.